https://partners.ifxglobal.net/
Đăng ký làm đối tác
Đăng nhập Đối tác

Hệ thống Hoàn tiền Tự động

Công ty InstaForex cung cấp cho đối tác của mình một hệ thống hoàn tiền tự động nhằm tăng cường sự trung thành và động viên của họ.

Một lần đã điều chỉnh Hệ thống Hoàn tiền, bạn sẽ tiết kiệm thời gian tính toán hoàn tiền thủ công cho từng nhà giao dịch cụ thể và sử dụng một trong những công cụ tiếp thị hiệu quả nhất để thu hút khách hàng mới.

Bằng cách sử dụng hệ thống này, bạn có thể dễ dàng khích lệ tất cả hoặc chỉ một số người giới thiệu của bạn bằng cách hoàn lại một phần hoa hồng mà họ đã trả. Không quan trọng xem các đơn hàng có lợi nhuận hay không, khách hàng của bạn sẽ luôn có lợi nhuận bổ sung.

Là đối tác của InstaForex, bạn có thể tự động điều chỉnh Hệ thống Hoàn tiền linh hoạt cho từng dự án trong Bảng Đối tác: chọn hoàn tiền cho từng khách hàng và bật hoặc tắt nó bất cứ lúc nào. Do đó, bạn có thể biến đổi các khuyến mãi cho các nhóm khách hàng khác nhau. Bạn cũng sẽ có quyền truy cập vào thống kê hoàn tiền để theo dõi hoàn tiền trong Bảng Đối tác.

Như thực tế đã chứng minh, Hệ thống Hoàn tiền của InstaForex giúp thu hút khách hàng hiệu quả hơn. Hơn nữa, nó cho phép các đối tác dành thời gian nhiều hơn cho các khía cạnh khác của kinh doanh của họ.

Bạn có thể biết thêm thông tin và nhận câu trả lời cho câu hỏi của bạn bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ với Bộ phận Quan hệ Khách hàng InstaForex hoặc qua địa chỉ email sau: partners@instatrade.com.

Cổng thông tin dành cho đối tác của InstaForex © Copyright 2007-2024
Nhãn hiệu của Tập đoàn Công ty InstaFintech