https://partners.ifxglobal.net/
Đăng ký làm đối tác
Đăng nhập Đối tác

Chương trình Đối tác Sub-IB

Sub-IB là chương trình hai cấp độ cho phép bạn thu hút cả khách hàng lẫn đối tác.

Nhờ chương trình này, một Sub-IB nhận được hoa hồng đầy đủ cho các giao dịch do người giới thiệu thực hiện. Đồng thời, một đối tác nhận được thu nhập bổ sung 0.2 pip từ người giới thiệu được mời bởi một Sub-IB.

Lợi ích chính của chương trình là hoa hồng của Sub-IB không được chia sẻ giữa họ và các đối tác đã mời họ. Đó là công ty trả hoa hồng cho các Sub-IB được thu hút.

Thống kê về số lượng Sub-IB và phần thưởng có sẵn trong Khu Vực Đối Tác.

Hoa hồng được tự động ghi có vào tài khoản đối tác theo các điều khoản sau:

Để trở thành một Sub-IB, bạn chỉ cần đăng ký một tài khoản đối tác sử dụng liên kết đối tác của công ty.

Cổng thông tin dành cho đối tác của InstaForex © Copyright 2007-2024
Nhãn hiệu của Tập đoàn Công ty InstaFintech