https://partners.ifxglobal.net/
Đăng ký làm đối tác
Đăng nhập Đối tác

Diễn đàn

Một trong những phương pháp tiếp cận hiệu quả nhất để thu hút khách hàng đối với chương trình liên kết là sử dụng các diễn đàn phổ biến về chủ đề tài chính. Một liên kết đặt trên diễn đàn sẽ thu hút sự chú ý của một đối tượng rộng hơn.

Các cách chính để đặt liên kết liên kết bao gồm việc tạo một chủ đề mới về InstaForex và đính kèm một liên kết trong chữ ký. Cách thứ hai yêu cầu sự tham gia tích cực vào diễn đàn để đảm bảo hiệu suất tối đa.

Hiện nay, các diễn đàn cho phép nhiều thành viên của chương trình liên kết InstaForex quảng cáo liên kết của họ ngay cả khi họ thiếu kinh nghiệm trong việc tạo tài nguyên web riêng của họ. Các cổng cộng đồng như diễn đàn và blog có thể là sự thay thế cho các tài nguyên web đặc biệt.

Một ưu điểm của diễn đàn là mỗi thành viên diễn đàn có thể hành động như một nhà giao dịch thông thường giới thiệu tham gia vào các cuộc thi và chiến dịch miễn phí được tổ chức bởi InstaForex mà không đòi hỏi đầu tư đáng kể.

Forum.InstaForex.com
Forum.instaforex.com là nơi giao tiếp của khách hàng InstaForex hiện tại và tiềm năng từ mọi ngóc ngách của thế giới. Bạn luôn có thể tìm thấy thông tin đáng tin cậy về công ty và nhận được câu trả lời có năng lực cho câu hỏi của bạn.
InvestSocial.com
Diễn đàn của cổng thông tin giao dịch đa dụng MT5.com là một nguồn thông tin về các khía cạnh thực tế của giao dịch ngoại hối dựa trên kinh nghiệm cá nhân của các nhà giao dịch và thảo luận về tin tức gần đây và dự đoán về thay đổi giá tiềm năng.
Cổng thông tin dành cho đối tác của InstaForex © Copyright 2007-2024
Nhãn hiệu của Tập đoàn Công ty InstaFintech