https://partners.ifxglobal.net/
Đăng ký làm đối tác
Đăng nhập Đối tác

Chương trình Đối tác CPL

Bán thông tin liên hệ?
Sẵn sàng mua!
Nếu bạn đang tạo ra cơ hội tiềm năng, hãy xem xét cơ hội của chúng tôi
Chương trình CPL (Chi phí mỗi cơ hội) đề xuất thanh toán cho thông tin liên hệ - thông tin liên hệ của người dùng quan tâm đến dịch vụ của công ty chúng tôi. Dưới chiến dịch CPL, chúng tôi sẵn sàng làm việc độc quyền với các mạng liên kết đối tác, công ty quảng cáo mua truyền thông và đội ngũ trọng tài.
Chúng tôi luôn mở cửa để thảo luận về mức giá cá nhân tùy thuộc vào chất lượng và nguồn cung cấp lưu lượng.
Cộng hòa Dominica Các quốc gia Latin khác Cùng một lúc, chúng tôi đề xuất tập trung vào mức giá tối thiểu cho mỗi cơ hội sau đây:
Quốc gia Tỷ lệ, $
Chilê 20
Cộng hòa Dominica 18
Các quốc gia Latin khác 15
Nga 10
Kazakhstan 15
Nam Phi 22
Úc, New Zealand, UAE, Qatar 50
Để bắt đầu với chương trình CPL, một đối tác có truy cập vào một mẫu theo dõi thông tin liên hệ dựa trên API cùng với một quản lý cá nhân sẽ đảm bảo giải quyết nhanh chóng tất cả các vấn đề nảy sinh.
Liên hệ với chúng tôi
chúng tôi sẽ đưa ra ưu đãi tốt nhất cho bạn:
Nếu bạn đại diện cho một công ty quảng cáo mua truyền thông hoặc mạng liên kết đối tác và muốn làm việc dựa trên CPA (Chi phí mỗi hành động), vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng biểu mẫu này để thảo luận về các điều kiện cá nhân.
Cổng thông tin dành cho đối tác của InstaForex © Copyright 2007-2024
Nhãn hiệu của Tập đoàn Công ty InstaFintech