https://partners.ifxglobal.net/
Đăng ký làm đối tác
Đăng nhập Đối tác

Thống kê đối tác thành viên

Bạn có thể tạo nhiều mã đối tác thành viên tùy chỉnh cùng một lúc trong một tài khoản đối tác thành viên trong khu vực đối tác. Tất cả số tiền hoa hồng sẽ được chuyển vào tài khoản đó, nhưng thống kê của mã đối tác thành viên tùy chỉnh sẽ được kiểm tra riêng biệt. Vì vậy, bằng cách đặt các liên kết đối tác thành viên khác nhau trên các nguồn trực tuyến khác nhau, bạn có thể quyết định nguồn nào mang lại lượt nhấp chuột (bao gồm cả lượt nhấp chuột đầu tiên và lượt nhấp chuột duy nhất), tài khoản mở và hoa hồng cao nhất.

Thống kê hoa hồng
 • Bạn có thể đặt khoảng thời gian theo ý muốn: hoặc chọn một trong các tùy chọn được đặt trước hoặc nhập khoảng thời gian bạn muốn.
 • Thống kê theo khách hàng có sẵn trong một số tiền tệ (USD, EUR)
 • Bạn có thể xem tổng số hoa hồng bạn nhận được từ sự giới thiệu của mình trong khoảng thời gian được chỉ định hoặc bạn có thể chọn mã đối tác thành viên và xem tổng hoa hồng từ sự giới thiệu đăng ký qua mã này.
 • Để tiện lợi cho bạn, mỗi mã đối tác thành viên có màu riêng, giúp quản lý thông tin dễ dàng hơn.
Thống kê tài khoản
 • Phần này hiển thị tất cả các tài khoản được mở trong nhóm đối tác thành viên của bạn trong khoảng thời gian được chỉ định.
 • Bạn có thể theo dõi thống kê tổng quát về các tài khoản đã đăng ký, xác định tháng có năng suất cao nhất, xác định sự giảm của sự giới thiệu hoặc tìm nguyên nhân để tìm kiếm chiến lược tiếp thị hiệu quả hơn.
 • Thống kê cũng có thể được phân loại theo mã đối tác thành viên tùy chỉnh, giúp bạn hiểu chiến lược tiếp thị nào thành công nhất và dẫn đến số lượng giới thiệu lớn nhất.
Top 5 tài khoản có lợi nhuận cao nhất
 • Khám phá 5 tài khoản có lợi nhuận cao nhất trong nhóm đối tác thành viên của bạn.
 • Thông tin này có thể hữu ích khi tổ chức các cuộc thi và cạnh tranh giữa các khách hàng của bạn.
 • Chọn khoảng thời gian bạn muốn để kiểm tra hoạt động của khách hàng của mình.
Top-30 nguồn mở tài khoản
 • Danh sách xếp hạng của các nguồn web được sử dụng để mở tài khoản giới thiệu cho bạn.
 • Nó chủ yếu đến từ liên kết của mã đối tác thành viên tùy chỉnh được sử dụng để mở tài khoản trong nhóm đối tác thành viên của bạn.
 • Vì vậy, bạn có thể kiểm tra bất cứ lúc nào để xem nguồn nào hiệu quả nhất trong việc quảng cáo và giới thiệu.
Tổng số lượt nhấp chuột
 • Biểu đồ này hiển thị tổng số lượt nhấp chuột từ các giới thiệu đến liên kết đối tác thành viên của bạn.
Thống kê lượt nhấp chuột ban đầu
 • Biểu đồ này hiển thị số lần nhấp chuột vào liên kết đối tác thành viên của bạn.
Thống kê lượt nhấp chuột duy nhất
 • Biểu đồ lượt nhấp chuột duy nhất hiển thị số người dùng nhấp chuột vào liên kết đối tác thành viên của bạn lần đầu tiên trong 24 giờ từ địa chỉ IP đã chỉ định.
Bản đồ phân phối lượt nhấp chuột
 • Thống kê phân phối lượt nhấp chuột hiển thị các quốc gia có số lượt nhấp chuột cao nhất đến liên kết đối tác thành viên của bạn.
Nhấp vào đây để xem thống kê trực tiếp của tài khoản đối tác thành viên của bạn.
Cổng thông tin dành cho đối tác của InstaForex © Copyright 2007-2024
Nhãn hiệu của Tập đoàn Công ty InstaFintech