https://partners.ifxglobal.net/
Đăng ký làm đối tác
Đăng nhập Đối tác

Giao dịch không rủi ro

Khuyến nghị giao dịch không rủi ro!
Nhận thu nhập đảm bảo
Bắt đầu kiếm tiền
Giao dịch không rủi ro là gì?
Đây là một chương trình độc đáo cho phép khách hàng của InstaForex bảo hiểm giao dịch của họ chống lại các khoản lỗ. Nếu khách hàng mất tiền của họ trong quá trình giao dịch, công ty sẽ hoàn toàn bồi thường cho các khoản lỗ.
Nhờ dịch vụ mới của InstaForex, khách hàng sẽ có thể giao dịch mà không cần lo lắng về việc mất tiền do các giao dịch không thành công.
Tại sao nên khuyến nghị một chương trình giao dịch không rủi ro?
Chương trình mang lại lợi ích cho đối tác của nó
01
Khi một đối tác thu hút một nhà đầu tư mới (giới thiệu trực tiếp) vào giao dịch không rủi ro, anh/chị nhận được 10% của số vốn một khi giới thiệu nạp tiền vào tài khoản.
02
Đối tác cũng nhận được thêm 10% của khoản bồi thường của giới thiệu trực tiếp và thêm 10% của số vốn mà một giới thiệu được mời bởi giới thiệu trực tiếp của đối tác ngay sau khi họ nạp tiền.
Nạp tiền $2 500
Nạp tiền $5 000
Nạp tiền $50 000
Bạn đã thu hút một nhà đầu tư mới có tiền gửi
$2 500
Bạn nhận được phần thưởng ngay lập tức
$250
Nếu một giới thiệu nhận được bồi thường
$125
Sau này, nếu giới thiệu của bạn thu hút một nhà đầu tư có tiền gửi, ví dụ, $5 000, bạn nhận được thêm
$500
Sau này, nếu giới thiệu của bạn thu hút một nhà đầu tư có tiền gửi, ví dụ, $5 000, bạn nhận được thêm
$500
Tổng thu nhập của bạn sẽ là
$875
Bạn đã thu hút một nhà đầu tư mới có tiền gửi
$5 000
để làm việc bù đắp cho khoản bồi thường của bạn
Bạn nhận được nó nếu một giới thiệu nhận được bồi thường
$250
Sau này, nếu giới thiệu của bạn thu hút một nhà đầu tư có tiền gửi, ví dụ, $25 000, bạn nhận được thêm
$2 500
Tổng thu nhập của bạn sẽ là
$2 750
Giới thiệu của bạn khác quyết định đầu tư
$50 000
Bạn nhận được phần thưởng ngay lập tức
$5 000
Nếu một giới thiệu nhận được bồi thường
$2 500
Sau này, nếu giới thiệu của bạn thu hút một nhà đầu tư có tiền gửi, ví dụ, $100 000, bạn nhận được thêm
$10 000
Sau này, nếu giới thiệu của bạn thu hút một nhà đầu tư có tiền gửi, ví dụ, $100 000, bạn nhận được thêm
$10 000
Tổng thu nhập của bạn sẽ là
$17 500
Quan trọng: Nếu các đối tác tham gia vào chương trình giao dịch không rủi ro và mong đợi nhận bồi thường từ công ty trong trường hợp lỗ, họ sẽ không nhận được 10% của số vốn của giới thiệu trực tiếp. Tuy nhiên, họ sẽ nhận được 10% của khoản bồi thường của giới thiệu trực tiếp và 10% của số vốn mà một giới thiệu được mời bởi giới thiệu trực tiếp của đối tác ngay sau khi người đầu tiên nạp tiền.
Chương trình liên kết hoạt động như thế nào?
Đăng ký chương trình liên kết
Kể cho bạn bè và người quen về giao dịch không rủi ro với InstaForex
Nhận phần thưởng khi các khách hàng bạn đã thu hút nạp tiền vào tài khoản và bắt đầu giao dịch
Hãy trở thành đối tác của chương trình giao dịch không rủi ro ngay bây giờ và bắt đầu kiếm tiền cùng chúng tôi
Gửi yêu cầu
Cổng thông tin dành cho đối tác của InstaForex © Copyright 2007-2024
Nhãn hiệu của Tập đoàn Công ty InstaFintech