https://partners.ifxglobal.net/
Đăng ký làm đối tác
Đăng nhập Đối tác

InstaForex Mã QR

Mã QR là thông tin được mã hóa trong mã đồ họa. Nói một cách đơn giản, đây là liên kết liên kết với bất kỳ trang web nào dưới dạng mã, mà bạn có thể đặt trên nhiều loại phương tiện quảng cáo khác nhau:

qr-code
qr-code


qr-code
qr-code qr-code
qr-code qr-code qr-code qr-code

Khi khách hàng tiềm năng quét mã QR của bạn và mở tài khoản, họ sẽ được tự động phân vào nhóm đối tác của bạn. Bạn có thể tạo mã QR cá nhân của mình trong Tủ Đối Tác.

Cổng thông tin dành cho đối tác của InstaForex © Copyright 2007-2024
Nhãn hiệu của Tập đoàn Công ty InstaFintech