https://partners.ifxglobal.net/
Đăng ký làm đối tác
Đăng nhập Đối tác

Banner của InstaForex

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng tỷ lệ người dùng nhấp vào quảng cáo banner trên trang web dưới 20% tổng số người xem. Tuy nhiên, đây lại là tin tốt, và lý do như sau:

Một banner nên chứa thông điệp mà bạn muốn truyền đạt đến khán giả của mình. Trên trang này, bạn có thể tìm thấy sự lựa chọn lớn các loại banner với kích thước khác nhau:

Banner đơn giản
Tất cả banner tiêu chuẩn với mọi kích cỡ. Trong khu vực liên kết của bạn, banner sẽ có mã liên kết đã được tích hợp sẵn.
Banner xoay vòng
Ở đây bạn sẽ tìm thấy các banner ưu tiên sẽ thay thế lẫn nhau khi trang web được tải.
Banner theo danh mục
Banner theo từng danh mục phù hợp với mục tiêu của dự án của bạn.
Banner HTML
Banner ở định dạng HTML5.
Cổng thông tin dành cho đối tác của InstaForex © Copyright 2007-2024
Nhãn hiệu của Tập đoàn Công ty InstaFintech